fredag 13 maj 2016

160519 The week

The week

Vilka veckodagar har vi? 

Måndag -

Tisdag - 

Onsdag -

Torsdag - 

Fredag - 

Lördag -

Söndag - 

Vilken dag gillar du?
Skriv i boken om mig själv. Rita vad du gillar att göra då.

T.ex.
I like Mondays. It is the first day of the week.
Jag gillar måndag. Det är den första dagen på veckan.

160517 sj-ljud


onsdag 11 maj 2016

160512 English

What do you like to do?
En liten film från pick a colour.

I boken om mig ska du:

1. På ett vitt papper skriva meningar som börjar med  I like... och I like to...

T.ex.

I like apples.
I like IFK Norrköping.
I like Lommen.
I like Christine and Jimmy.

I like to see you.
I like to go to Sikar.
I like to play.
I like to read.

2. Rita några av sakerna du skrivit om.

3. Klistra in i boken om mig.

Skriv så tydligt du kan. Kom ihåg versal i början och punkt i slutet. Be din skrivkompis kolla så du inte glömt.

Och så säger jag:

I love you all and miss you so much!
Hugs and kisses from Lina
måndag 25 april 2016

160425 Båtbygge

Nu är det dags för small ship race. Kommer ni ihåg flaskposten?

Lommen behöver skapa:
En beauty-båt
En turbo-båt
En hejarramsa

Vi kommer att dra lott om vilken du kommer att få göra.

Efter lunch kommer alla som vill få bygga en egen båt till Lommens egna båtutställning.

Först en inspirationsfilm :)

Ellabella får ett brev